Монголын товч түүх

ДУУССАН
Аливаа нэгэн улс төр бүхий нь эрхбиш өөрийн улс үндэсний түүх явдлыг мэдэх танихыг ихэд чухал болгодог тул улсын бүх сургууль, соёлын газрууд, цэрэг, ард хүртэл нийтэд заан сургаж, танилцуулдаг ажгуу.
Зохиогчид: