Фрэнк Хокингийн дурангаар тэднийхэн одод дурандаж, сансар огторгуйн тухай ярилцдаг байлаа. Стивэн арван дөрөв, таван настай байхаасаа тухайн үеийн сансар огторгуйн онолтой зөрчилдөж эхлэв. Сургуульд байхдаа Эдвин Хабблын 1920-иод онд хийсэн оддын гэр
Зохиогчид: