Олон улсын харилцаан дахь байнга төвийг сахих статус

ДУУССАН
Монгол Улсын газар зүйн байршлыг газрын зурагнаас харвал баруунаас зүүн тийш сунаж тогтсон, өвөрмөц байршилтай улс харагддаг. Газар зүйн сунаж тогтсон тэрхүү хэвтээ байршлыг ажваас Монгол нь Төв Ази ба Зүүн хойд Азийг, өргөн утгаар Өрнө-Дорныг холбог
Зохиогчид: