САГСАНД НЭМЭХ

Collins Монгол-Англи, Англи-Монгол толь

55,000
Англи хэлний зарим толь бичиг уламжлалыг илүүтэй хүндэтгэн анхаардаг бол Коллинз толь нь шинэ үгс, амьд хэрэглээ, практик талыг чухалчилдгаараа онцлог.
Зохиогчид: