Өөрийгөө бодох нь ариун үйлс

ДУУССАН
“Ёс зүй гэдэг бол үлгэр домог биш, зохиомол дэг жаяг, хүн бүрийн хувьд өөр өөр байдаг субъектив зүйл, хээнцэрлэл ч бүр бишээ... Ёс зүй бол хүн оршин амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай объектив бодит хэрэгцээ юм. Энэ бол бурханаас хайрласан хишиг, хөрший
Зохиогчид: