ХҮҮХЭД

Спорт үнэхээр гайхалтай

ДУУССАН
Оле Көннэке спортын тэмцээн уралдаан, тоглоомуудыг товч тодорхой, энгийн, сургамжтай хэр нь хөгжилтэй хэлбэрээр танилцууллаа.
Зохиогчид: