Халх голын тулалдаанд хэн хохирсон бэ?

ДУУССАН
Сергей Лузяниний бичсэнээр Берия Улаан Армийн газрын зургийн газар 1934 оны 1 дүгээр сард чухам ямар материалд тулгуурлан Монгол-Манж Го улсын хилийг Халх голоос баруун тийш зурсан болохыг шалгаж эхэлсэн байна.
Зохиогчид: