Вирусийн ертөнц

ДУУССАН
Зугаатай ч гэмээр, аймшигтай ч гэмээр энэ номыг хүн бүхэнд ойлгомжтой хэлбэрээр бичжээ. Ребекка Склут
Зохиогчид: