ХҮҮХЭД

ЭРДЭС, ЧУЛУУЛАГ

ДУУССАН
Америкийн Үндэсний газарзүйн нийгэмлэг хүүхэд, багачуудад зориулсан танин мэдэхүйн “Ертөнцийг танихуй” цувралаараа авдартай.
Зохиогчид:
Хавтас: Хатуу, Цаасны хэмжээ: 271х222, Хуудасны тоо: 32