Authors: Үй Хуа, Очуулагч: Мө.Батбаяр, Редактор: Х.Банзрагчгарав, Б.Нэргүй
Coverны загвар: Soft, Хэмжээ: 140х205, Page total: 410