Authors: Орчуулсан: Б.Биндэрьяа, Дизайнер: Ж.Мөнхсайхан
Coverны загвар: Soft, Хэмжээ: 200х234, Page total:95