Authors: Орчуулсан: М.Балжинсүрэн, Дизайнер: Ж.Мөнхсайхан
Coverны загвар: Soft, Хэмжээ: 200х234, Page total: 136