Authors: Орчуулсан: Б.Эрдэнэбаяр, Редактор: Б.Нэргүй
Coverны загвар: Hard, Хэмжээ: 258х305