Authors: Хэнри Киссинжэр; Орчуулагч: Г.Батсүх, Редактор: Б.Нэргүй
Coverны загвар: Hard, Хэмжэ: 154х240, Page total:627