Хөгжөөнтэй танин мэдэхүй

Ямар амьтны нүд гэдгээсээ хамаарч юмс янз бүр үзэгдэнэ. Жишээ нь ердийн гэрийн муур яаж хардаг вэ? Харанхуйд та муураас хавьгүй муу харна. Учир нь муурын нүд цаанаа “толь” гэсэн илүү зүйлтэй, тэрэн дээр гэрэл олон дахин ойж харааг нь хурцалдаг байна.
Зохиогчид: