Эдийн засгийн бодит үнэнийг хэлдэггүй байснаас [Зөвлөлтийн] социализм нуран унасан.
Зохиогчид:
Хуудасны тоо: 266