Ангилал: Шашин
Үхэлгүйн үүд

 

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-17

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-17

Зүрхэн судар

 

 
АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-16
 
АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-16

 

Зам мөр-жам ёс

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-12

Ошо: Зэн түүхүүд

Ошо: Зэн түүхүүд

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-15

 
Чанадын чанадад
Дилова хутагтын дуулал, 
Ошо багшийн тайлбар 

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-6
Тантрын дуудлага

Бүх юм хувирч өөрчлөгддөг… Гэраклитийн зөв: Нэг голын усанд хоёр орж чадахгүй. Гол ч өөрчлөгдсөн, чи ч өөрчлөгдсөн байна. Бүх оршихуй ийм л агшин зуурын урсгал. Нэгэнт улирсан агшин эргэж хэзээ ч ирэхгүй. 

1 2 3 4