Ангилал: Шашин
Бурханы шашны өврийн судар
Тарни (санскрит: дхарани, мантра, төвд: сүн, аг) гэдэг нь “тогтоон барих” гэсэн үг.
Үхэлгүйн үүд

 

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-17

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-17

Зүрхэн судар

 

 
АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-16
 
АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-16

 

Зам мөр-жам ёс

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-12

Ошо: Зэн түүхүүд

Ошо: Зэн түүхүүд

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-15

 
Чанадын чанадад
Дилова хутагтын дуулал, 
Ошо багшийн тайлбар 

АГНИСТЫН ГЭГЭЭ
Цуврал-6
1 2 3 4