Nepko books
Улаан туг Коммунизмын түүх

Дэвид Пристланд
Орчуулсан Ш.Одонтөр


Тус номд коммунизмын түүхийг Францын Хөрөнгөтний хувьсгалаас эхлүүлэн Герман руу, тэгээд Оросын Октябрийн хувьсгал тийш, тэндээсээ Дорно дахинд Хятад болон Зүүн өмнөд Ази руу, үүний удаад гурав дахь ертөнцөд, тухайлбал, Латин Америк, Африк, Дундад Дорнод, Өмнөд ба Төв Азид 1960-70-аад онд гэж дэс дараалуулан авч үзжээ. Эцэст нь, түүх биднийг коммунизмын өөрчлөн байгуулалт, сүйрэл болсон Европт буцаан авчрах болно.

Хавтас: Хатуу хавтастай Анхны хэвлэлт: Анхны хэвлэлт Цаасны хэмжээ: 148х210 Хуудасны тоо: 744 нүүр ISBN: 978-99962-66-74-4

Тус номд коммунизмын түүхийг Францын Хөрөнгөтний хувьсгалаас эхлүүлэн Герман руу, тэгээд Оросын Октябрийн хувьсгал тийш, тэндээсээ Дорно дахинд Хятад болон Зүүн өмнөд Ази руу, үүний удаад гурав дахь ертөнцөд, тухайлбал, Латин Америк, Африк, Дундад Дорнод, Өмнөд ба Төв Азид 1960-70-аад онд гэж дэс дараалуулан авч үзжээ. Эцэст нь, түүх биднийг коммунизмын өөрчлөн байгуулалт, сүйрэл болсон Европт буцаан авчрах болно.

Номын ангилал